Když se u nás chlapi poperou …..

 

Text písně známé české kapely se může změnit v noční můru pro zaměstnavatele, dojde-li k této rvačce v práci, zvláště pak, jestliže při ní dojde ke zranění.

Jde o pracovní úraz nebo ne?

Tuto otázku jsme nedávno řešili u našeho klienta a odpovědět na ni není tak zcela jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Vždy je nutné posoudit konkrétní podmínky, za kterých k úrazu došlo. Dříve než se zaměstnavatel rozhodne, zda úraz uzná jako pracovní nebo ne, musí provést šetření vzniku úrazu a o závěrech šetření sepsat co nejpodrobnější zprávu, ideálně doplněnou o foto nebo video dokumentaci místa, kde k incidentu došlo. K šetření by měl být přizván OZO pro prevenci rizik čili bezpečák a v neposlední řadě je důležité úraz zapsat do knihy úrazů, kde je zaměstnavatel povinen evidovat všechny úrazy, ke kterým na pracovišti došlo.

V našem případě, i díky konzultaci s oblastním inspektorátem práce, se zaměstnavatel rozhodl úraz neuznat jako pracovní a upřímně doufáme, že další exces na pracovišti nebudeme muset dlouho řešit.

 

A toto jsou činnosti, které u našich zákazníků v rámci BOZP a PO řešíme.

13.1.2020 • Tým MBK Consulting, s.r.o.