Školení interních auditorů integrovaného systému (QMS+EMS+OHSAS)


Obsah i rozsah školení je volitelný
a záleží na Vás, jak si jej poskládáte. My doporučujeme školení na 2-3 dny v návaznosti na osvědčené metody a rozsah a velmi dobře vnímaný i praktický zácvik. Praxe pomůže účastníkům/auditorům pod vedením lektora, ověřit své znalosti v reálném procesu. Tyto zprávy z cvičných auditů pak mohou velice vhodně sloužit jako důkazy pro prokázání splnění požadavku při certifikaci nebo dozorovém auditu.

1       Volitelné rozšíření - Přípravný den

Přípravný den bude sloužit k doladění osnovy školní tak, aby bylo konkrétní a zcela na míru a prezentace obsahovala důležité aspekty výroby a zavedeného systému a podmínek klienta. Přípravný den zahrnuje studium předem zaslané příručky, případně dalších dokumentů, a cca 2 -4 hodinovou návštěvu místa klienta (pořízení autentických fotografií pro prezentace, zajištění kopií formulářů a záznamů pro praktické workshopy v průběhu auditu – záznamy z realizace, cíle, politiku, kontext, fotky shromaždišť odpadů, značení BOZP a PO, BL k chemickým látkám, skladování, atd.) a doladění osnovy a tvorby autentické prezentace.
Audit není věda

2       Základní požadavky QMS/EMS/OHSAS v praxi – školení 2 dny

Výklad základních požadavků jednotlivých norem a společných požadavků nutných pro integrovaný systém. Celé školení je protkáno praktickými ukázkami, příklady a workshopy. Vždy je brán v potaz úhel pohledu auditora, a v prezentaci jsou i praktické otázky, které mohou být dále využívány při auditování v praxi.

 • Co je ISO
 • Integrovaný systém řízení dle ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001
  • Řízení firmy a návaznosti
  • Společné i jednotlivé poaždavky
 • DOKUMENTACE INTEGROVANĚ- POŽADAVKY
  • Řízení dokumentace – požadavky norem
  • Procesy a procesní řízení
  • Proces a jeho aspekty
 • DOKUMENTACE-prakticky
  • POLITIKA
  • CÍLE
 • NESHODY A NO
 • PERSONALISTIKA
 • REALIZACE
 • OSTATNÍ
 • ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY (tento blok je možné mít i zcela samostatně, v rozšířené podobě)
  • Chemické látky
  • Odpady
  • Obaly
  • Vody
  • Havárie a havarijní plány
  • BOZP a PO
  • Obecné požadavky legislativy
  • Technická a strojní vybavení
  • Pravidelné nutnosti

 

Obsah je samozřejmě možné uzpůsobit konkrétním představám

 

4     Volitelné rozšíření – praktické provedení auditu – 1 den

Praktický příklad auditu na směrnicích klienta – Ověření procesního přístupu
Je vhodné cca 2-4 týmy po 3 lidech, ale lze samozřejmě uzpůsobit.

 • Seznámení se směrnicí (postupem) na auditování – klienta
 • PŘÍPRAVA
  • nastudování daného postupu / směrnice procesu předmětu auditu (vhodné je třeba něco jednoduššího (příjem na sklad, kontrola kvality výstupní, Nákup materiálu do výroby, atd.)
  • Nastudování výstupů z auditu předchozích
   • Auditoři si prostudují dokument
   • Připraví si dotazy a otázky
   • Vyplní check-list ověřující procesní přístup
   • Připraví Plán auditu na daný audit
  • Konzultace s lektorem, doplnění, rozdělení rolí, atd.
  • Pro přípravu je vhodné mít k dispozici PC a internet (případně mobil)
 • AUDIT NA MÍSTE (provedení auditu na daném pracovišti – v procesu)
  • Představení se – definování cíle auditu
  • Kladení otázek
  • Zjišťování skutečností a hledání možností zlepšení
  • Hledání odpovědí
  • Vyzkoušení různých metod (rozhovor, pozorování, hledání důkazů – záznamů)
  • Závěr před odchodem
 • PŘÍPRAVA ZÁVĚRŮ A ZPRÁVA (PREZENTACE)
  • Může být použita zpráva z auditu – vzor formuláře klienta (pokud vyhovuje potřebám)
  • Tým sestaví závěry
  • Sepíše důkazy z auditu
  • Definuje neshody proti jasným kritériím auditu
  • Vhodně formuluje doporučení pro zlepšování
  • Prezentuje své výsledky a závěry
 • Celkové shrnutí + zpětná vazba od lektora v průběhu celého průběhu auditu

       

5   Volitelné rozšíření – Legislativa pro auditory – 1 den

 • Ochrana životního prostředí
  • Požadavky jednotlivých zákonů nejčastější chyby u firem
  • Praktická aplikace, jak na to a co auditovat v dané oblasti
  • Doplněno fotografiemi
 • CHEMICKÉ LÁTKY
 • ODPADY
 • OBALY
 • VODY
 • HAVARIE A PLÁNY
  • Jaké evidence musí společnost vést
  • Zákonná hlášení
  • Čeho si všímat na pracovištích (odpady, chemické látky, havarijní sady, ...)
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP a PO)
  • Jaké záznamy je třeba vést
  • Co a kdy je třeba kontrolovat a revidovat
  • Které dokumenty musí firma mít
  • Školení v oblasti BOZP
  • Lékařské prohlídky a jejich pravidla
  • Na co zaměřit při auditu na pracovišti
 • Požární ochrana
  • Revize a kontroly věcných prostředků požární ochrany a požárních bezpečnostních zařízení
  • Dokumentace v požární ochraně
  • Koho a kdy je třeba školit
  • Jaké záznamy musí firma mít

 

 

 

Zaujala Vás naše nabídka? Vybrali jste si některé téma? Máte dotazy? Neváhejte nás kontaktovat info@mbk.cz

 

 

 

28.8.2020 • Tým MBK Consulting, s.r.o.