Nové dotační výzvy 2017

Rok 2017 přináší další zajímavé dotační tituly, se svými projekty prosím nevyčkávejte, finanční prostředky v jednotlivých dotačních programech rychle ubývají! Z kterých aktuálních dotačních titulů si můžu vybrat?

 

ÚSPORY ENERGIE - výměna technologií

Na co můžete získat dotaci? Na výměnu starých technologií za nové při zachování stávající výrobní kapacity.
Míra financování: 
50 % pro malé firmy, pro střední podniky 40 % a pro velké podniky 30 % z celkového rozpočtu projektu.
Kdy se bude žádat o financování: 
příjem žádostí aktuálně probíhá  a potrvá do března 2018.

 

ÚSPORY ENERGIE - zateplení 

Na co můžete získat dotaci? Na zateplení obvodového pláště, výměna oken, modernizace rozvodů elektřiny, plynu a tepla, soustav osvětlení budov a průmyslových areálů.
Míra financování:
50 % pro malé podniky, 40 % pro střední podniky, 30 % pro velké podniky.
Kdy se bude žádat o financování:
příjem žádostí aktuálně probíhá do března 2018.

 

INOVACE - dotace na nákup technologií pro výrobu vlastních inovací

Na co můžete získat dotaci? Na nákup nových strojů a zařízení, software, certifikace produktů.
Míra financování:
45 % pro malé společnosti, 35 % pro střední společnosti a 25 % pro velké společnosti.
Kdy se bude žádat o financování: 
7/2017.

 

POTENCIÁL - rozšiřte své výzkumné a vývojové kapacity

Na co můžete získat dotaci? Na nákup pozemků a budov, nákup strojů a zařízení sloužící pro vývoj, nákup patentů, nepatentovaných know-how, software.
Míra financování: 
50 % z celkového rozpočtu projektu.
Kdy se bude žádat o financování:
8/2017.

 

APLIKACE - podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

Na co můžete získat dotaci? Na mzdové náklady pracovního týmu, náklady na nástroje a materiál, smluvní výzkum a další režijní a ostatní provozní náklady výzkumu a vývoje.
Míra financování: max 70 % z celkového rozpočtu projektu.
Kdy se bude žádat o financování: 7/2017.

 

Daňová podpora výzkumu a vývoje

Na jaké výdaje lze uplatnit odpočet VaV? Na osobní a provozní náklady projektu VaV, odpisy hmotného a nehmotného majetku, úplata za finanční leasing, cestování úhrady.
Na jaké projekty lze uplatnit daňový odpočet na výzkum a vývoj?
Na systematické a výzkumné a vývojové projekty, které splňují přítomnost ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné či technické nejistoty.
Lze uplatnit při podávání daňového přiznání.

 

Pro více informací nám zavolejte na číslo 739 079 000 nebo nám napište na e-mail info@mbk.cz

9.6.2017 • Tým MBK Consulting, s.r.o.