Seriál představení školení: 5. díl: ISO 45001 - bezpečnost zdraví při práci

 

V normě ČSN ISO 45001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky. Doplňuje standardy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2005, aby bylo možno vytvořit integrovaný systém managementu. Standard ISO 45001 se od struktury norem pro řízení kvality a ochrany životního prostředí odlišuje svým zaměřením na BOZP a PO a usiluje o systémový přístup omezování rizik týkajících se pracovníků, apeluje taktéž na zlepšování pracovních podmínek.

A co se dozvíte na našem školení?
Na školení s vámi probereme základní pojmy, zásady a definice z ISO 45001, dále přístupy k managementu bezpečnosti, provedeme vás směrnicemi pro auditování systému managementu jakosti a systémem environmentálního managementu a metodikou auditování.


A jak vypadá správné ŘÍZENÍ RIZIKA? Podívejte se na naši ochutnávku:

                                                                                                

 Chcete o ISO 45001 vědět více? Vyberte si jeden z našich termínů!

25.2.2018 • Tým MBK Consulting, s.r.o.