Jednatel společnosti - práva a povinnosti

Informace o školení:

Pro koho je toto školení určené?

Kurz je určen pro podnikatele, jednatele, členy a předsedy představenstva, statutární zástupce, manažery, ředitele, společníky a obecně osoby ve vedoucích firemních pozicích.

Co mi toto školení přinese?

Cílem školení je přinést přehled o aktuální právní úpravě týkající se jednatelů společnosti a statutárních zástupců, včetně členů představenstva. Dozvíte se jaká práva a povinnosti má jednatel společnosti s ručením omezeným, co musí zastávat člen představenstva akciové společnosti, co přináší nový občanský zákoník a jaké jsou novinky ze zákona o obchodních korporacích. Vysvětlíme vám problematiku jednatelské smlouvy, vztahu jednatele ke společnosti, ostatním jednatelům, společníkům i dalším osobám, a vymezíme si roli a vztahy členů představenstva akciovek. Seznámíte se s povinnostmi, úkoly a odpovědností jednatele společnosti a členů představenstva za vznik škod a prohřešků vůči státním orgánům.  Získáte základní přehled o úpravě společnosti s ručením omezeným ve vztahu k plnění povinností jednatele i obdobu ze světa akciových společností. Důraz bude kladen na nejčastější smlouvy, které statutární zástupce uzavírá v souvislosti se svou činností (smlouva o nájmu prostor určených k podnikání, kupní smlouva a smlouva o dílo, smlouva o půjčce do společnosti). Součástí školení je i základní přehled o povinnostech vyplývajících z nařízení GDPR (ochrana osobních údajů).  Lektor je schopen na požádání obsah školení upravit tak, aby vyhovovalo specifickým potřebám, přáním a dotazům účastníků. Vše je podáno srozumitelnou řečí pro neprávníky a laiky. Podíváme se i na podmínky vzniku a.s. a funkce v akciových společnostech  - Statutární ředitel, předseda správní rady i akcionář. 

Co je náplní školení?

1. Co je podnikání?

2. Živnosti a jejich druhy

3. Jednatel společnosti jako statutární orgán / člen představenstva

 • předpoklady a podmínky pro výkon funkce jednatele společnosti / člena představenstva
 • vznik a zánik funkce jednatele společnosti / člena představenstva
 • jednání a podepisování jménem společnosti

4. Vztah jednatele ke společnosti / člena představenstva k a.s.

 • povinnosti jednatele společnosti / člena představenstva a jeho práva 
 • faktický výkon funkce člena voleného orgánu / člena představenstva
 • smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti (jednatelská smlouva) po novele zákona o obchodních korporacích
 • správní rada, dozorčí rada a členové představenstva 
 • pracovní smlouva – souběh s jednatelskou smlouvou
 • odměna jednatele společnosti a kompenzační bonus
 • náhrada nutně nebo účelně vynaložených nákladů
 • změna jednatele společnosti / člena představenstva
 • plná moc k zastupování jednatele

5. Vztah jednatele společnosti k ostatním jednatelům, společníkům a dalším osobám

 • vztahy mezi jednateli – obchodní vedení
 • vztah jednatele ke společníkům a ostatním orgánům společnosti
 • prokurista
 • likvidátor
 • statutární ředitel, předseda správní rady, akcionář 

6. Ostatní povinnosti a úkoly jednatele společnosti 

 • v oblasti účetnictví
 • v oblasti pracovněprávní

7. Odpovědnost jednatele společnosti za škodu 

 • odpovědnost vůči společníkům a majitelům
 • odpovědnost vůči státu
 • odpovědnost vůči třetím osobám
 • soukromoprávní odpovědnost jednatele
 • odpovědnost jednatele z hlediska trestního a správního práva

8. Problematika společnosti s ručením omezeným

 • založení a vznik společnosti s ručením omezeným 
 • založení akciové společnosti
 • zápis do obchodního rejstříku
 • vklad společníka a obchodní podíly ve společnosti s ručením omezeným (podíl bez hlasovacího práva)
 • vysílací právo společníka
 • práva a povinnosti osob v a.s. - statutární ředitel, předseda správní rady, akcionář 
 • valná hromada (rozhodování per rollam, neplatnost usnesení, právo na doprovod)
 • zrušení společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti bez likvidace 
 • zrušení společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s likvidací
 • zánik společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti

9. Živnostenský úřad a jednání s ním

10. Kombinace mateřské či rodičovské dovolené s podnikáním nebo zaměstnáním

11. Je výhodnější podnikání jako OSVČ nebo prostřednictvím obchodní společnosti?

12. Druhy obchodních společností a jejich výhody a nevýhody

13. Uzavírání smluv – kupní smlouva a smlouva o dílo

14. Smlouva o nájmu prostor určených k podnikání

15. Základy GDPR

16. Praktické příklady, modelové situace, diskuze, aktuální judikatura

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení.

Místo konání:

ONLINE - více informací zde NÁVOD NA PŘIPOJENÍ ONLINE

 

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
01.12.2022
09:00 - 14:00
ONLINE
3.600 ,- + DPH 21%
Akce 1+1
06.02.2023
09:00 - 14:00
ONLINE
3.600 ,- + DPH 21%
17.03.2023
09:00 - 14:00
ONLINE
3.600 ,- + DPH 21%
17.04.2023
09:00 - 14:00
ONLINE
3.600 ,- + DPH 21%
22.05.2023
09:00 - 14:00
ONLINE
3.600 ,- + DPH 21%
30.06.2023
09:00 - 14:00
ONLINE
3.600 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
AKCE 1+1 3.600,- 3.600,- 7.200,- na poptávku
Standardní 3.600,- 6.840,- 9.720,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Mgr. Tomáš Fabík

Mgr. Tomáš Fabík

Lektor je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory a spolupracuje úzce s dalšími právníky z různých právních odvětví. Jeho… Více

Přečtěte si také: