Veřejné zakázky

Informace o školení:

Pro koho je toto školení určené?

Pro všechny subjekty vstupující do procesu zadávání veřejné zakázky a podávání nabídky.

Co mi toto školení přinese?

Aktuální informace o změnách v legislativní úpravě veřejných zakázek, srozumění s platnou právní úpravou zadávání veřejných zakázek v ČR, schopnost eliminovat nedostatky zadavatelů při zadávání veřejné zakázky, schopnost eliminovat nedostatky uchazečů při podávání nabídky a další.

Co je náplní školení?

  • úvod k problematice zadávání veřejných zakázek,
  • jednotlivé druhy zadávacích řízení – staronové limity pro veřejné zakázky malého rozsahu,
  • profil zadavatele a zadávací dokumentace – upřesnění okamžiku jejího zveřejnění,
  • kvalifikace uchazečů – možnost jejího prokazování dodatečně,
  • sestavování nabídek,
  • hodnocení nabídek – zrušení osob se zvláštní způsobilostí,
  • zmírnění povinnosti opakovaně rušit zadávací řízení v případě jen jedné nabídky,
  • nový správní delikt – nesplnění povinností podle § 114 odst. 6, 8 nebo 9 ZVZ,
  • přechodné ustanovení ZVZ – režim smluv uzavřených po lednu 2014,
  • zásadní změny úpravy smluvního práva v NOZ: změny v obecných ustanoveních o obchodních závazcích, odpovědnost za vady, záruka, odpovědnost za újmu a její limitace, jednostranná změna smlouvy.

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
24.01.2020
09:00 - 16:00
Brno
4.000 ,- + DPH 21%
23.03.2020
09:00 - 16:00
Praha
4.000 ,- + DPH 21%
12.05.2020
09:00 - 16:00
Brno
4.000 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 4.000,- 7.600,- 10.800,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Mgr. Tomáš Fabík

Mgr. Tomáš Fabík

Lektor je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory a spolupracuje úzce s dalšími právníky z různých právn… Více