Vyhledávání

WHISTLEBLOWING - nový zákon o ochraně oznamovatelů platný již od 1.8.2023! | mbk.cz

Hana
čvc 10, 2023

Slyšeli jste už tento pojem? Pokud ne, zbystřete. Stále se v naší praxi setkáváme se zástupci firem, kteří o novém zákoně ještě neví a přitom nabývá platnosti, se všemi ukládajícími povinnostmi, již 1.8.2023!

Zákon o ochraně oznamovatelů vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2019/1937 o ochraně osob. Ve většině evropských zemí je nová směrnice do právního řádu již implementována. Česká republika dostala tuto povinnost v prosinci roku 2021, schválení nového zákona ale Poslanecké sněmovně trvalo o něco déle. Nyní zákon vstupuje v platnost a již od tohoto srpna ukládá všem zaměstnavatelům s 250 a více zaměstnanci povinnost zavést vnitřní oznamovací systém.

Zaměstnanci jsou právě těmi osobami, které se dozví o ohrožení nebo porušení pracovního práva (veřejného zájmu) jako první. Většinou ale mají z podání oznámení obavy z důvodu prozrazení anonymity a případných „odvetných opatření“ či jiných nepříjemných důsledků. Bylo tedy nutné vytvořit systém zákonných záruk a účinný nástroj, který umožní oznamovatelům podávat ústní či písemná oznámení oficiální formou se všemi náležitostmi z toho vyplývající.

Pro právní subjekty, které překročí zmíněnou hranici 250 zaměstnanců, platí již za měsíc povinnost vytvořit důvěryhodné prostředí, kde se zaměstnanci a jiné osoby vykonávající pro zaměstnavatele práci nebudou bát oznámit protiprávní jednání. Pokud povinný subjekt nedodrží povinnosti, které ukládá nový zákon a nezavede tak nový interní systém o ochraně oznamovatelů, hrozí mu sankce šplhající až k 1.000.000 Kč! Pozor, tato povinnost se nevztahuje pouze na zaměstnavatele, ale i na veřejné zadavatele nebo právnické osoby ve specifických oborech (banky, pojišťovny apod).

Zákon ukládá povinným subjektům řadu nových povinností:

  • především zřízení vnitřního oznamovacího systému,
  • určení příslušné osoby,
  • evidence a správa informací,
  • vyhodnocování a prošetřování přijatých oznámení,
  • způsob vedení a uchovávání dat,
  • ochrana "whistleblowerů",
  • lhůty k nápravnému opatření,
  • a mnoho dalších práv a povinností zaměstnavatele.

Nezapomeňte, že požadavky vyplývající z této směrnice úzce souvisí i s právní úpravou ochrany osobních údajů (GDPR), kterou bude třeba v jednotlivých krocích reflektovat.

Nevíte kde začít a jak nejefektivněji interní systém ochrany oznamovatelů zavést? Nečekejte na ostatní, nespoléhejte na odlišné a zastaralé informace na internetu, nenechte se překvapit nemilou pokutou za nedodržení podmínek. My v MBK Consulting, s.r.o vás řádně a prakticky zaškolíme během pár hodin. Přihlaste se na kurz Whistleblowing – ochrana oznamovatelů a dozvíte se všechny potřebné informace rovnou od toho nejpovolanějšího advokáta Mgr. Tomáše Fabíka. Špičkový právník, lektor a poradce v jedné osobě zodpoví všechny dotazy a zaměří se na vaše konkrétní potřeby a kroky k úspěšnému dosažení cíle ve vaší společnosti.

Těšíme se na viděnou v Brně či Praze nebo online, váš vzdělávací tým MBK Consulting

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.

Hlídací pes - dotupnost školení