Seriál představení školení: 3. díl: Optimalizace procesů

 

Procesní přístup je základním principem při řízení malých firem i velkých, nadnárodních společností. Pomůže Vám zmapovat všechny činnosti, které ve Vaší společnosti probíhají a zprůhlednit tak celkově její fungování. Díky mapování a následnému řízení firmy přes procesy dochází k odhalení silných a slabých stránek, i odhalení nedostatků v odpovědnostech a pravomocech jednotlivých zaměstnanců. Procesy, které probíhají uvnitř firmy, na sebe navazují a výstupy z jednoho procesu jsou vstupem do procesu dalšího. Jednotlivá oddělení si tedy jsou vzájemnými interními „dodavateli" a „zákazníky", a tento úhel pohledu sebou přináší mnoho nových poznatků.

Na školení se dozvíte, co to je podnikatelský proces a z čeho se skládá, jednotlivé firemní procesy a jejich návaznost, kdo jsou vlastníci procesů, zákaznický přístup uvnitř organizace, jaký je stávající stav firemních procesů, jak nastavit procesy k realizaci podnikatelského záměru, popis procesů, shoda popisu - reálného stavu a stavu požadovaného, jaké je pokrytí procesů informačním systémem, měření a výkonnost procesů, přístup k procesům, jak zlepšit firemní procesy/optimalizace, jak zavést zlepšení procesů do firemní kultury, workshopy zlepšování procesů, lean management, 5S základem štíhlého pracoviště, management toku hodnot, jek zlepšit procesy pomocí metody Kaizen a filozofie Six Sigma. 

A jako ochutnávku vám ukážeme diagram SIPOC: 

  • Dodavatelé – Suppliers​
  • Vstupy – Inputs​
  • Proces – Process​
  • Výstupy – Outputs​
  • Zákazník – Customer​

                       

Chcete se dovědět o optimalizaci procesů více? Přijďte k nám na školení, a zjistěte, jakým způsobem nejlépe své procesy optimalizovat! 

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
20.12.2017 • Tým MBK Consulting, s.r.o.