Seriál představení školení: 4. díl: Interní auditor integ. systému ISO 9001+ ISO 14001 dle ISO 19011

 

Školení interního auditora, kde jsou zahrnuty hned tři normy? A komu je školení interních auditorů vůbec určeno? Školení interních auditorů je určeno organizacím i všem jednotlivcům, kteří chtějí auditovat integrovaný systém řízení (ISO 9001+ ISO 14001). Zavedením systému vzniká povinnost auditování a znalost požadavků příslušné auditované normy. Na školení se dozvíte zásady integrovaného systému dle ISO 9001 a ISO 14001 a jejich společné požadavky a terminologie, dozvíte se, jaká jsou problémová místa systému a náhled na ně z pozice auditora, probereme s vámi podrobně normu ČSN EN ISO 19011 a dále také směrnice pro auditování systému managementu jakosti a systému environmentálního managementu, zaměřeno na metodiky auditování v praxi.


A co jednotlivá norma řeší? 

Norma ISO 9001 vydaná v ČR jako ČSN EN ISO 9001:2016 řeší systém managementu kvality procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností u všech organizací, které mají systém zaveden a následně certifikován. Mezi základní požadavky patří i neustálé zlepšování a spokojenost zákazníka. 

Základním záměrem normy ČSN EN ISO 14001 je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. Norma nestanovuje žádné absolutní požadavky na environmentální chování organizace, klade však důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících se jednotlivých složek životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.). 

A poslední ČSN EN ISO 19011 je mezinárodní norma Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu. Norma popisuje způsob a postupy auditování a také požadavky na odbornou způsobilost auditorů. 

Zajímá váš školení?
Podívejte se na naši nabídku termínu, a přijďte se s námi naučit auditovat!

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
30.1.2018 • Tým MBK Consulting, s.r.o.