Nový občanský zákoník a obchodní smlouvy

Informace o školení:

Poslechněte si!

Podcast co se na tomto kurzu dozvíte? To vám řekne přímo lektor Mgr. Tomáš Fabík - advokát. Pro koho je toto školení určené?

Pro koho je toto školení určené?

Školení je určeno všem, kteří se v praxi zabývají obchodováním, uzavíráním smluv a prací s nimi, reklamacemi, prodejem v eshopu, vymáháním pohledávek a poskytovatelům služeb. Tedy manažerům, podnikatelům, obchodníkům, živnostníkům, obchodním zástupcům, nákupčím, vedoucím pracovníkům, prodejcům a reklamačním pracovníkům; dále též vedoucím prodejen, stavebníkům, pracovníkům oddělení péče o zákazníky, pracovníkům backoffice a jednotlivým odběratelům a dodavatelům.

Co mi toto školení přinese?

Cílem školení je přinést přehled o zásadních ustanoveních občanského zákoníku, týkajících se smluv a všech otázek s nimi souvisejících. Pozornost při výkladu bude zaměřena zejména na vysvětlení základních změn v terminologii nového občanského zákoníku, nové pojetí závazkových vztahů a jejich zajištění včetně ručení, zástava a smluvních pokut, všeobecných obchodních podmínek, rámcových smluv, zajištění smluvních práv, sankcí, náhrady škody, změn v úpravě nejpoužívanějších smluvních typů (kupní smlouva, smlouva o dílo, nájmy), změn při obchodování v e-shopu a nákladů s uplatněním škody a reklamacemi spojených.

Co je náplní školení?

 • představení základních změn právní úpravy, systematika zákoníku
 • co vše zákoník upravuje, nové názvosloví
 • uzavírání smluv, smlouvy písemné a ústní
 • všeobecné obchodní podmínky
 • dodatky ke smlouvám
 • rámcová smlouva
 • rozdílná právní úprava maloobchodu a velkoobchodu
 • změna pojetí majetku, pozemku a staveb
 • konec duplicitní úpravy v občanském a obchodním zákoníku,
 • práva spotřebitelů, práva prodávajících a poskytovatelů služeb
 • přehled změn ve vybraných smluvních typech (koupě, dílo, nájem aj.)
 • rámcová smlouva a smlouva o smlouvě budoucí
 • e-shopy a odstoupení od smlouvy bez udání důvodu
 • zástavy a hypotéky
 • rozhodčí doložky
 • změny v právní úpravě promlčení
 • odpovědnost za vady, reklamační postupy, náklady reklamace
 • obchodní dopis
 • všeobecné obchodní podmínky
 • lichva
 • zajištění závazků
 • ručení
 • rozhodčí doložky
 • smluvní pokuta
 • zadržovací právo
 • kvitance, uznání dluhu, narovnání
 • rozdílné řešení náhrady škody
 • smlouva o obchodním zastoupení
 • zajištění a utvrzení dluhu
 • promlčení smlouvy
 • půjčka, výpůjčka a výprosa, úvěr.

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Místo konání:

PRAHA - školicí centrum InGarden, Nad Primaskou 292/45, 100 00 Praha - Strašnice

BRNO - MBK Consulting, Veveří 2581/102, 616 00 Brno - Žabovřesky

ONLINE - více informací zde NÁVOD NA PŘIPOJENÍ ONLINE

Hodnocení účastníků školení:

Lektor vzdělávací agentury MBK Consulting s.r.o., Mgr. Tomáš Fabík, školil v roce 2020 kurz na téma „Občanský zákoník“ pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu. Školení  mělo vysokou profesionální úroveň. Na základě dotazníkového šetření, které probíhalo mezi zúčastněnými, vyplynulo, že lektor prezentoval danou problematiku srozumitelnou a zapamatovatelnou formou na příkladech z praxe. Naši zaměstnanci hodnotili jeho znalosti a pohotové odpovědi týkající se dané problematiky a poskytnutí informací vyplývající také z rozhodovací soudní praxe. Někteří absolventi ocenili i vzdělávací formu on-line v současné problematické době, přestože všeobecně preferují prezenční formu, kterou lektor velmi dobře zvládl a dokázal účastníky zaujmout. Spolupráci se vzdělávací agenturou MBK Consulting s.r.o. můžeme doporučit.

Mgr. Kateřina Brožková, Odbor personální,Oddělení řízení lidských zdrojů. Státní pozemkový úřad

 

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
09.12.2022
09:00 - 15:00
ONLINE
3.600 ,- + DPH 21%
13.01.2023
09:00 - 15:00
Praha
3.600 ,- + DPH 21%
08.02.2023
09:00 - 15:00
Brno
3.600 ,- + DPH 21%
06.03.2023
09:00 - 15:00
ONLINE
3.600 ,- + DPH 21%
11.04.2023
09:00 - 15:00
Praha
3.600 ,- + DPH 21%
12.05.2023
09:00 - 15:00
Brno
3.600 ,- + DPH 21%
08.06.2023
09:00 - 15:00
ONLINE
3.600 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 3.600,- 6.840,- 9.720,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Mgr. Tomáš Fabík

Mgr. Tomáš Fabík

Lektor je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory a spolupracuje úzce s dalšími právníky z různých právních odvětví. Jeho… Více