Občanský zákoník a smlouvy pro firmy a podnikatele

Informace o školení:

Pro koho je toto školení určené?

Školení je určeno všem, kteří se v praxi zabývají obchodováním, uzavíráním smluv a prací s nimi, reklamacemi, prodejem v eshopu, vymáháním pohledávek a poskytovatelům služeb. Tedy manažerům, podnikatelům, obchodníkům, živnostníkům, obchodním zástupcům, nákupčím, vedoucím pracovníkům, prodejcům a reklamačním pracovníkům; dále též vedoucím prodejen, stavebníkům, pracovníkům oddělení péče o zákazníky, pracovníkům backoffice a jednotlivým odběratelům a dodavatelům.

Co mi toto školení přinese?

Cílem školení je přinést přehled o zásadních změnách v koncepci soukromého a závazkového práva a orientaci v nových institutech. Pozornost při výkladu bude zaměřena zejména na vysvětlení základních změn v terminologii, klíčové změny v koncepci majetkových práv, nové pojetí závazkových vztahů a jejich zajištění, změny v úpravě nejpoužívanějších smluvních typů (kupní smlouva, smlouva o dílo, nájmy), změny při obchodování v eshopu, reklamace a na novou koncepci odpovědnosti za vady a náhrady škody.

Co je náplní školení?

 • představení základních změn právní úpravy, systematika zákoníku,
 • co vše zákoník upravuje, nové názvosloví,
 • hlavní zásady nové právní úpravy,
 • změna pojetí majetku, pozemku a staveb,
 • konec duplicitní úpravy v občanském a obchodním zákoníku,
 • ochrana slabší smluvní strany,
 • přehle změn ve vybraných smluvních typech (koupě,dílo,nájem aj.),
 • rámcová smlouva a smlouva o smlouvě budoucí,
 • eshopy,
 • právní jednání osob,
 • uzavírání smluv,
 • zástavy a hypotéky,
 • rozhodčí doložky,
 • změny v právní úpravě promlčení,
 • odpovědnost za vady, reklamační postupy, náklady reklamace,
 • obchodní dopis,
 • všeobecné obchodní podmínky,
 • dodatky ke smlouvám,
 • kvintace a uznání dluhu,
 • uzavírání smluv,
 • lichva,
 • zajištění závazků,
 • ručení,
 • rozhodčí doložky,
 • smluvní pokuta,
 • zástavní a zadržovací právo,
 • uznání dluhu, narovnání,
 • rozdílné řešení náhrady škody,
 • smlouva o obchodním zastoupení,
 • zajištění a utvrzení dluhu,
 • promlčení smlouvy,
 • odpovědnost za vady, reklamační postupy, náklady reklamace,
 • půjčka, výpůjčka a výprosa, úvěr.

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
02.12.2019
09:00 - 16:00
Praha
4.000 ,- + DPH 21%
17.01.2020
09:00 - 16:00
Brno
4.000 ,- + DPH 21%
31.03.2020
09:00 - 16:00
Praha
4.000 ,- + DPH 21%
25.05.2020
09:00 - 16:00
Brno
4.000 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 4.000,- 7.600,- 10.800,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Mgr. Tomáš Fabík

Mgr. Tomáš Fabík

Lektor je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory a spolupracuje úzce s dalšími právníky z různých právn… Více