Vzdělávací program Lean for Healthcare

V září 2013 zahájila poradenská a školicí společnost MBK Consulting, s.r.o. realizaci projektu s názvem Lean for Healthcare (Štíhlé zdravotnictví aneb jak zlepšit administrativní a klinickou péči o pacienty), reg. č. CZ.1.07/3.2.04/05.0041, který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Stanoveným cílem projektu bylo rozšířit a podpořit nabídku vzdělávání v oblasti Lean managementu ve zdravotnictví. V praxi se jednalo o vytvoření vzdělávacího programu, složeného z 6-ti modulů realizovaných v období březen – říjen 2014, v rámci kterého byly představeny základní principy štíhlosti a nastíněny konkrétní možnosti jejich reálného uplatnění v oblasti zdravotnictví. Pilotního ověření vytvořeného vzdělávacího programu se účastnilo, a na projektu spolupracovalo, celkem pět vybraných zdravotnických zařízení z Jihomoravského kraje (Hospic sv. Alžběty o.p.s., Sdružení zdravotnických zařízení II, Brno p.o., Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p. o., Nemocnice TGM Hodonín, p. o., Centrum Kardiovaskulární a Transplantační Chirurgie Brno).

Harmonogram realizace modulů pro rok 2015/2016:

  • Úvod do Lean v oblasti zdravotnictví - 11.11.2015 od 9:00 Brno, školicí místnost Veveří 102, 1. patro
  • Plánování / určení cíle - 12.11. a 1.12.2015 od 9:00 Brno, školicí místnost Veveří 102, 1. patro
  • Diagnóza a rozpoznání problému - 2.12.2015 od 9:00 Brno, školicí místnost Veveří 102, 1. patro
  • Náprava / léčba - 8.12.2015 od 9:00 Brno, školicí místnost Veveří 102, 1. patro
  • Prevence / Kontrola - 12.1.2016 od 9:00 Brno, školicí místnost Veveří 102, 1. patro
  • Ergonomie práce a pracovního prostředí pro zdravotnický personál - 27.1.2016 od 9:00 Brno, školicí místnost Veveří 102, 1. patro

Moodle portál projektu: www.leanforhealth.cz

Podrobné informace a možnost přihlášení:
Mgr. Vendula Mrázová, DiS.
tel.: +420 731 506 519
e-mail: divizeskoleni@mbk.cz