Vyhledávání

ŠKOLENÍ BOZP – JAK ČASTO? | mbk.cz

Lama
čvc 26, 2021

Školení BOZP. Nuda? Otrava? Mnoho zaměstnanců se k tomu tak staví. Změňte to! Pomůžeme Vám. Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost zaměstnanců při práci, ale i jejich ochranu zdraví, a musí též zajistit informovanost zaměstnanců a dostatečné proškolení v oblasti bezpečnosti práce. Ne vždy se však tato školení setkávají s kladným ohlasem, zaměstnance obtěžují, ovšem v mnohých případech negativní přístup k problematice vychází již od zaměstnavatele, který nechá svoje zaměstnance pouze podepsat nějaké prohlášení a tím považuje věc za vyřešenou.

Nevyhnete se mu

Školení BOZP a PO (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany) je nezbytnou součástí zaměstnaneckého poměru. Celý systém BOZP je zakotven v Zákoníku práce a nezabývá se například pouze pracovními úrazy, jak by se mohl někdo domnívat, ale jde o komplexní opatření, které vedou k bezpečnému a efektivnímu provozu ve firmě, k ochraně zdraví všech zaměstnanců, k zabezpečení jejich pohody a k předcházení škodám způsobeným nedbalostí. V neposlední řadě se díky dostatečnému proškolení podnikatel vyhne stotisícovým až milionovým pokutám za nedodržování bezpečnosti. Investice do školení vedoucích pracovníků i zaměstnanců se tedy skutečně vyplatí.

Proč je školení BOZP a PO důležité
 • Předchází pracovním úrazům a nemocím z povolání
 • Působí jako prevence havarijních stavů v podniku a škodám jimi způsobeným
 • Informuje o změnách v bezpečnostních a hygienických požadavcích
 • Pomáhá zaměstnancům pochopit a vymezit jejich roli v oblasti BOZP
 • Zajišťuje rozložení odpovědnosti za bezpečnost práce na všechny zaměstnance ve firmě
Jak často školení BOZP probíhá?

U každé firmy je to trochu jinak. Záleží zejména na povaze pracovní náplně a samotného pracoviště. Rozhodně je třeba, aby byl proškolen nově nastupující zaměstnanec. Dále záleží na zaměstnavateli, zda budou školení probíhat jednou za čtvrt roku, po roce, nebo třeba po dvou letech. Periodicita školení BOZP není legislativou stanovena.

Dále u každého zaměstnance:
 • Při změně technologických postupů, podle nichž pracuje
 • Při přechodu zaměstnance do jiného úseku nebo na jinou práci
 • Při změně legislativních předpisů
Komplexní přístup k BOZP

Mezi základní požadavky BOZP patří používání ochranných pomůcek, bezpečnostní značení na pracovišti, vybavení protipožárními přístroji, dodržování technologických postupů, informovanost o tom, jak se zachovat v případě havárie či rizikové situace. Do BOZP jsou zahrnuty také další dílčí aspekty, jako dohled nad dodržováním zákazu konzumace alkoholických nápojů a návykových látek, které snižují pozornost, dodržování pravidelných pracovních přestávek především v provozech, kde pochybení zaměstnance snadno způsobí ohrožení na životech a majetku. Dále je nutné dodržování odpočinku – možnost čerpání dovolené, čisté a hygienické prostředí, ochrana životního prostředí, přiměřená fyzická zátěž, eliminace stresu, dobré mezilidské vztahy, sociální zázemí.

Pokud vztah k prevenci úrazů na pracovišti vázne, je třeba jej zregenerovat, aby zaměstnanci předpisy nepodceňovali, či je dokonce neignorovali. Ovšem iniciativa musí vzejít od zaměstnavatele.

Motivace pro zaměstnavatele:
 • Dostatečně proškolený pracovník šetří firmě čas i peníze. Investice do školicí instituce a do času zaměstnanců (část jejich pracovní doby) se zaměstnavateli vrátí v podobě ušetření na placení nemocenské při pracovních úrazech, za které by bez proškolení nesl plnou odpovědnost.
 • Zdravý a spokojený zaměstnanec je pro dobře fungující podnik nezbytností a k tomu pomáhá jasně nastavený systém řízení a kontroly pro oblast BOZP, který minimalizuje výskyt úrazovosti a případných nemocí z povolání.
 • Zaměstnavatel ušetří peníze za poruchy technologických zařízení způsobené nedodržováním bezpečnostních předpisů, případně za další vzniklé škody s tímto související.
Motivace pro zaměstnance:
 • Jděte příkladem. Zaměstnanci nikdy nebudou dodržovat zásady BOZP, když je nebude dodržovat ani zaměstnavatel. Motivací pro zaměstnance je zodpovědný zaměstnavatel.
 • Podejte školení lehce stravitelnou formou, například spojenou s firemním dnem či s teambuildingem.
 • Odměňte zaměstnance alespoň slovní pochvalou za dodržování předpisů.
 • Dostatečně popište možná rizika a situace, které mohou nastat při porušování pravidel.
 • Nechte zaměstnance, ať se spolupodílejí na vytváření předpisů – ptejte se jich, co by se podle nich mohlo na pracovišti změnit s ohledem na zvýšení bezpečnosti.
Kdo školení BOZP může provádět

Školení BOZP může provádět sám zaměstnavatel nebo osoba jím pověřená. Ovšem obzvláště ve větších podnicích se vyplatí spolupráce s externí specializovanou firmou.

Firma MBK Consulting kromě různých kurzů, které mají vylepšit efektivitu práce, nabízí také pravidelná školení BOZP a PO. Spolupráce s námi Vám přinese výraznou úsporu času i peněz. Na základě analýzy konkrétního pracoviště zhodnotíme stávající dodržování předpisů BOZP a vytvoříme dokumentaci. Zajistíme povinná školení zaměstnanců, prověrky [BOZP a PO](), sledujeme změny v legislativě a upozorňujeme na novinky, jsme k dispozici ke konzultacím. Naším úkolem je také pohlídat termíny konání školení BOZP ve Vaší firmě, o nic se nemusíte starat. Na školení BOZP a PO se můžete přihlásit ZDE.

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.

Hlídací pes - dotupnost školení