Pracovní právo a novely zákoníku práce 2021

Informace o školení:

Pro koho je toto školení určené?

Kurz je určen pro personalisty, vedoucí pracovníky, podnikatele, živnostníky, jednatele a majitele firem, ředitele, sekretářky, úředníky, administrativní pracovníky a širokou veřejnost.

Co mi toto školení přinese?

Cílem školení je přinést základní přehled o platném českém pracovním právu, jeho terminologii a základních institutech. Velký důraz bude kladen na novelu zákoníku práce 2020, kdy budou podrobně vysvětleny všechny důležité změny oproti předchozí právní úpravě. Školení vám předá ucelený přehled současné právní úpravy zaměstnaneckých vztahů, ale především aplikace jednotlivých ustanovení zákoníku práce do podmínek podnikové a firemní praxe. Ta by měla patřit do základního vybavení každého personálního manažera, podnikatele, živnostníka a majitele či jednatele firmy. Dobrá znalost uvedené problematiky pomůže odstranit mnohdy zbytečné výdaje za pokuty, penále a neúspěšné soudní spory. Výklad je doplněn o řadu příkladů z každodenní praxe. Lektor je schopen na požádání obsah školení upravit tak, aby vyhovovalo specifickým potřebám, přáním a dotazům účastníků. Vše podáno srozumitelnou řečí pro neprávníky a laiky.

Co je náplní školení?

 • velká novela zákoníku práce z roku 2020
  1. dočasné vyslání zaměstnanců v rámci EU podle nové evropské směrnice
  2. změny v oblasti dovolené
  3. změny v oblasti vedoucího pracovního místa
  4. sdílené pracovní místo
  5. nemajetkové újmy na zdraví (pracovní úrazy)
  6. změny v oblasti doručování písemností
  7. otázky pracovnělékařské služby - aktuální situace ve vazbě na problematiku e-neschopenky
  8. problematika vzniku pracovního poměru – postup zaměstnavatele, příslib zaměstnání, vstupní lékařská prohlídka, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou
  9. problematika skončení pracovního poměru – jednotlivé zákonné formy skončení ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, aktuální judikatura s tím spojená
  10. zrušení tzv. karenční doby u náhrady mzdy v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti
  11. chyby v uplatňování pracovní doby a jejího naplňování u zaměstnavatele: způsoby a rozvržení, nepřetržité odpočinky, práce přesčas, příplatky ke mzdě a platu, dopad překážek v práci
  12. GDPR u zaměstnanců
 • občanskoprávní, obchodní a pracovněprávní vztahy
 • jednání podnikatele, jednání manažera za společnost, prokura, zastoupení na základě plné moci, plná moc, podmínky, za jakých mohou zaměstnanci za společnost jednat
 • uzavírání smluv, jak správně uzavírat pracovní smlouvy, na co si dát pozor při uzavírání smluv, struktura a náležitosti smlouvy, důsledky chybně uzavřených pracovních smluv
 • aktuální problematika spojená s GDPR z pohledu pracovněprávních vztahů, z pohledu ochrany osobních údajů zaměstnanců a vedení jejich osobní agendy zaměstnavatelem
 • vznik pracovního poměru z pozice zaměstnavatele (příslib zaměstnání, vstupní lékařská prohlídka, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou)
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (základní vymezení práv a povinností zaměstnavatelů)
 • pracovní doba a její rozvrhování (evidence pracovní doby zaměstnavatelem směny a jejich plánování, práce přesčas, nepřetržité odpočinky), úskalí její právní úpravy ve vztahu s realitou
 • pracovní neschopnost
 • změny pracovního poměru
 • služební cesty
 • cestovní náhrady
 • přeložení
 • převedení
 • ukončení pracovního poměru
 • výpověď
 • okamžité zrušení pracovního poměru
 • odstupné
 • rozdíl mezi pracovním poměrem a dohodou o provedení práce, dohodou o pracovní činnosti, pracovní doba a její rozvržení
 • formy odměňování a druhy mezd
 • náhrada škody, tzv. „hmotná odpovědnost“
 • Inspekce práce a správní trestání
 • praktické příklady, modelové situace, diskuze, aktuální judikatura.

V ceně je zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Místo konání:

PRAHA - školicí centrum InGarden, Nad Primaskou 292/45, 100 00 Praha - Strašnice

BRNO - MBK Consulting, Veveří 2581/102, 616 00 Brno - Žabovřesky

ONLINE - více informací zde NÁVOD NA PŘIPOJENÍ ONLINE

 

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
18.01.2023
09:00 - 15:00
Praha
3.600 ,- + DPH 21%
27.02.2023
09:00 - 15:00
ONLINE
3.600 ,- + DPH 21%
28.03.2023
09:00 - 15:00
Brno
3.600 ,- + DPH 21%
27.04.2023
09:00 - 15:00
Praha
3.600 ,- + DPH 21%
12.06.2023
09:00 - 15:00
ONLINE
3.600 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 3.600,- 6.840,- 9.720,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Mgr. Tomáš Fabík

Mgr. Tomáš Fabík

Lektor je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory a spolupracuje úzce s dalšími právníky z různých právních odvětví. Jeho… Více