Právní akademie pro obchodníky a management

Informace o školení:

Poslechněte si!

Podcast co se na tomto kurzu dozvíte? To vám řekne přímo lektor Mgr. Tomáš Fabík - advokát. 

Pro koho je toto školení určené?

Kurz je určen pro podnikatele, živnostníky, společníky a jednatele společností, manažery, ředitele, sekretářky, administrativní pracovníky, vedoucí pracovníky jednotlivých oddělení, zaměstnavatele, vedoucí poboček, obchodní zástupce, backoffice, úředníky a širokou veřejnost.

Co mi toto školení přinese?

Cílem školení je přinést základní přehled o platném českém právu, jeho terminologii a základních institutech. Osvojení si základních znalostí z obchodního, občanského a pracovního práva. Posluchači získají informace, jak funguje podnikání, o základních otázkách vlastnictví, spoluvlastnictví a smluvních vztahů. Dále získají základní přehled, jak funguje pracovní právo a vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Lektor je schopen na požádání obsah školení upravit tak, aby vyhovovalo specifickým potřebám, přáním a dotazům účastníků. Vše podáno srozumitelnou řečí pro neprávníky a laiky.

Co je náplní školení?

 • občanskoprávní, obchodní a pracovněprávní vztahy
 • jednání podnikatele, jednání manažera za společnost, prokura, zastoupení na základě plné moci, plná moc, podmínky, za jakých mohou zaměstnanci za společnost jednat
 • základy uzavírání smluv,
 • práva spotřebitelů, práva prodávajících a poskytovatelů služeb
 • vlastnictví, podílové spoluvlastnictví
 • společné jmění manželů
 • společenství vlastníků jednotek
 • stavba jako součást pozemku
 • služebnosti (věcná břemena)
 • zástavy a hypotéky
 • sousedská práva
 • doručování – dopisy, emaily, datové schránky, jejich výhody a nevýhody
 • změny v právní úpravě promlčení
 • všeobecné obchodní podmínky
 • obchodní společnost, rozšiřování živností
 • odpovědnost za škodu a náhrada škody
 • uplatnění práv v soudním řízení, struktura soudní soustavy
 • ČOI a ukládání sankcí
 • pracovně-právní vztahy podnikatele a jeho zaměstnance
 • uzavírání pracovněprávních smluv
 • ukončení pracovního poměru
 • rozdíl mezi pracovním poměrem a dohodou o provedení práce, dohodou o pracovní činnosti, pracovní doba a její rozvržení
 • formy odměňování a druhy mezd
 • náhrada škody, tzv. „hmotná odpovědnost“

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Místo konání:

PRAHA - školicí centrum InGarden, Nad Primaskou 292/45, 100 00 Praha - Strašnice

BRNO - MBK Consulting, Veveří 2581/102, 616 00 Brno - Žabovřesky

ONLINE - více informací zde NÁVOD NA PŘIPOJENÍ ONLINE

SENOHRABY - Hotel Sen, Malostranská 344, 251 66 Senohraby

 

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
20.12.2022
09:00 - 15:00
Brno
3.600 ,- + DPH 21%
16.01.2023
09:00 - 15:00
Praha
3.600 ,- + DPH 21%
16.02.2023
09:00 - 15:00
ONLINE
3.600 ,- + DPH 21%
14.03.2023
09:00 - 15:00
Brno
3.600 ,- + DPH 21%
14.04.2023
09:00 - 15:00
Praha
3.600 ,- + DPH 21%
09.05.2023
09:00 - 15:00
ONLINE
3.600 ,- + DPH 21%
13.06.2023
09:00 - 15:00
Brno
3.600 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 3.600,- 6.840,- 9.720,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Mgr. Tomáš Fabík

Mgr. Tomáš Fabík

Lektor je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory a spolupracuje úzce s dalšími právníky z různých právních odvětví. Jeho… Více

Přečtěte si také: